— ECH Creative Agency

Bao bì

04 thời điểm vàng để tái thiết kế bao bì thương hiệu

04 thời điểm vàng để tái thiết kế bao bì thương hiệu 1491 887 ECH Creative Agency

Sự thật là vai trò của bao bì trong quảng cáo và bán hàng ngày càng trở nên quan trọng. Sản phẩm có bao bì đẹp và hấp dẫn có…

read more

Bài học thiết kế bao bì đúc kết từ 03 thương hiệu nổi tiếng toàn cầu

Bài học thiết kế bao bì đúc kết từ 03 thương hiệu nổi tiếng toàn cầu 1246 812 ECH Creative Agency

Có lẽ bạn đã quen với câu nói “Bao bì là người bán hàng thầm lặng”. Bởi lẽ chúng không chỉ có tác dụng bảo vệ sản phẩm bên trong…

read more

“Bao bì xanh” – Tương lai ngành đóng gói

“Bao bì xanh” – Tương lai ngành đóng gói 1048 703 ECH Creative Agency

Cùng với nền kinh tế tuyến tính đã và đang hiện diện, vòng tròn ô nhiễm từ các bao bì “truyền thống” cứ tiếp tục tác động một cách tiêu…

read more