Giải ngố các ký hiệu bản quyền đằng sau logo thương hiệu — ECH Creative Agency

Giải ngố các ký hiệu bản quyền đằng sau logo thương hiệu

Giải ngố các ký hiệu bản quyền đằng sau logo thương hiệu

Giải ngố các ký hiệu bản quyền đằng sau logo thương hiệu 2560 1432 ECH Creative Agency

Một thương hiệu đã đăng ký thành công nhãn hiệu là một bước tuyệt vời để đảm bảo rằng công ty của bạn có thể đạt được một vị trí vững chắc trong ngành. Điều đó cũng minh chứng cho giá trị sử dụng lâu dài của ý tưởng thiết kế logo mà thương hiệu đang sử dụng, kết nối tâm trí người tiêu dùng với các sản phẩm mà công ty đang cung cấp. 

Có bốn ký hiệu đằng sau logo thường được thấy là (™, ®, © và ℠) với kích thước hiển thị không quá lớn nhưng hàm ý rất rõ về tính pháp lý mà logo công ty đang sử dụng. Hay nói cách khác, một logo “mạnh” phải được bảo hộ bởi các ký hiệu này.

Ký hiệu © (C tròn)

Với ký hiệu C tròn tượng trưng cho Copyrighted có nghĩa là một thông báo về quyền sở hữu nhãn hiệu đã được đăng ký. Nhưng lưu ý, ký hiệu C tròn chỉ được áp dụng cho các sản phẩm mang tính sáng tạo của tác giả hay của người tạo ra tác phẩm, ý tưởng, thông tin… như các tác phẩm văn học, âm nhạc, kiến trúc, hay mỹ thuật… 

Ký hiệu ® (R tròn)

Khác với chữ C tròn trên các sản phẩm trí tuệ, sáng tạo thì ký hiệu chữ R tròn – tượng trưng cho Registered, nó thường được sử dụng cho những sản phẩm, phần lớn là các sản phẩm hữu hình đã được đăng ký bảo hộ thành công. Để được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu với các cơ quan nhà nước, sản phẩm này phải đáp ứng những điều kiện nhất định theo quy định của luật. 

Ký hiệu ™ ( TM ) 

Ký hiệu TM tượng trưng cho từ Trademark, thường được sử dụng cùng với một nhãn hiệu nhưng “chưa đăng ký thành công”, biểu tượng chỉ mang tính chất thông báo quyền sở hữu của cá nhân hoặc tập thể đối với nhãn hiệu đó. 

Việc sử dụng ký hiệu TM không đảm bảo rằng nhãn hiệu của chủ sở hữu sẽ được bảo vệ về mặt pháp lý, khi có xảy ra tranh chấp hay kiện tụng thì những sản phẩm có ký hiệu TM sẽ không được bảo vệ quyền lợi giống như các sản phẩm mang ký hiệu R tròn bởi những sản phẩm có ký hiệu này đã được đăng ký bảo hộ và được các cơ quan nhà nước bảo hộ quyền lợi và pháp lý. 

Ký hiệu ℠ ( SM )

Ký hiệu SM là viết tắt của Service Mark. Nó có chức năng tương tự như ký hiệu TM, ở chỗ nó được sử dụng để cung cấp thông báo về việc yêu cầu các quyền thông luật đối với nhãn hiệu, nhưng nó được sử dụng liên quan đến một “dịch vụ”. Nhãn hiệu dịch vụ bao gồm các dịch vụ, chẳng hạn như dịch vụ ngân hàng hoặc dịch vụ pháp lý, thay vì hàng hóa hữu hình. Việc sử dụng biểu tượng SM không đảm bảo rằng nhãn hiệu của chủ sở hữu sẽ được bảo vệ theo luật nhãn hiệu. Giống như biểu tượng TM, trạng thái đăng ký của nhãn hiệu dịch vụ không ảnh hưởng đến khả năng sử dụng biểu tượng SM của chủ sở hữu.

Ký hiệu ℗ ( P ) 

Ký hiệu P là viết tắt của phonogram hay Phonographic copyright. Nó liên quan đến bản quyền riêng biệt đối với các tác phẩm âm thanh, âm nhạc.