Peugeot và nhận diện thương hiệu mới – Liệu có phải là con dao hai lưỡi?